Andreu Sabaté Solanes | Soci de l'Agrícola Sant Josep coop.Antònia Aguiló i Tere Ayuda | Sòcies de l'Agrícola Sant Josep coop.