Andreu Grau | Soci de l'Agrícola Sant Josep coop.Andreu Sabaté Solanes | Soci de l'Agrícola Sant Josep coop.