Condicions Generals de Contractació “Sant Josep Vins A Casa”

 

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP, SCCL (en endavant AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP) en compliment del que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva identificació (dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades de client, d’accés exclusiu a la mateixa, que estiguin en poder de la mateixa.

 

Les presents Clàusules Generals de Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l’accés i la utilització de la pàgina web accessible mitjançant el domini https://santjosepwines.com  (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes a través d’aquest. El simple accés a la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

 

Dades d’identificació

 • AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP, SCCL
 • Nom comercial: AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP
 • CIF: F-43011576
 • Adreça: C/ de l’Estació, 2, 43785 Bot
 • Pàgina web: https://santjosepwines.com
 • Correu electrònic: info@santjosepwines.com
 • Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el número: 17.

 

 1. Registre de l’Usuari

 

La utilització dels serveis prestats per AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP no implica la necessitat de registre de l’Usuari en el Lloc Web. L’Usuari només ha d’emplenar el formulari a la pàgina de la botiga.

 

En tot cas, s’exigirà que l’Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

 

 

 1. Condicions d’enviament

 

Comanda mínima de vins, segons formats i marques:

 • Ampolles: 1 caixa de 6 o 12 ampolles de producte, segons assortit. Per als vins de les marques Laquarta, Llàgrimes de tardor, Plana d’en Fonoll i L’Estació la comanda mínima pot ser 1 caixa, assortida o no, de 3 ampolles.
 • Bag in box:
  • 1 caixa de 4 unitats pel format bag in box de 3 L
  • 1 caixa de 3 unitats pel format bag in box de 5 L

 

Comanda mínima d’olis d’oliva, segons format:

 • Ampolles: 1 caixa de 6 unitats
 • Llaunes: 1 caixa de 3 unitats
 • Garrafes: 1 caixa de 6 unitats de 2 L o 1 caixa de 3 unitats de 5 L

 

El pagament s’ha de realitzar per avançat mitjançant targeta o transferència bancària. S’entendrà una comanda validada quan s’hagi efectuat el pagament i rebuda l’informació d’això en AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP.

 

El lliurament es durà a terme dins de les 48/72 hores des de la recepció del pagament en enviaments a Espanya peninsular. El termini de lliurament en altres zones depèn de la destinació.

 

En dates assenyalades com Nadal, Reis o ponts especials, el lliurament pot no estar garantit en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, a causa de l’elevat volum de mercaderies en les empreses de transport.

 

Després dels períodes de vacances, l’enviament es pot demorar 24 o 48 hores a causa de l’alt volum d’enviaments pendents. A Espanya s’entén el mes d’agost com a període de vacances d’estiu.

 

El servei només està disponible per a clients particulars.

 

La compra de productes a través del servei de venda a domicili està subjecta al pagament de despeses d’enviament a compte del comprador per als enviaments fora de la península ibèrica. Les despeses d’enviament per a la península ibèrica estan inclosos en el preu del producte. Per a la resta de destinació les despeses d’enviament es detallen a banda. Les ciutats de Ceuta i Melilla i les Illes Canàries i Balears tindran despeses d’enviament.

 

Les despeses d’enviament dependran de la destinació i nombre de productes adquirits d’acord al pressupost que se li enviarà abans d’efectuar la compra.

 

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP, casos fortuïts o de força major.

 

Les despeses d’enviament dalt esmentades inclouen a més del transport dels productes, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per a transportar ampolles, l’assegurança contra pèrdua o trencament, així com l’IVA.

 

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurement per l’Usuari, que pot ser el propi o d’un tercer. AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP, tal com l’absència del destinatari en l’adreça de lliurament. En cas d’absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar una nova entrega en el domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l’últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.

 

 

 1. Opcions de lliurament

 

Per als enviaments a Espanya (excepte Canàries), AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP ofereix diferents opcions destinades a facilitar el lliurament. La contractació d’aquestes opcions suposa el pagament d’un cost de lliurament addicional a l’hora de finalitzar la comanda. La disponibilitat d’aquestes opcions depèn del codi postal d’entrega.

 

 

 1. Garantia i responsabilitats

 

Els productes alimentaris disposen, en principi, d’un dret de devolució de 14 dies naturals si són adquirits a través d’internet. Aquest és el termini habitual per a qualsevol producte comprat en comerços electrònics però, en determinats casos, la devolució d’un producte alimentari no serà possible per al que s’haurà d’acudir a l’article 103 de la Llei General de Consumidors i Usuaris, en concret les lletres c) d) i e), contenen les excepcions més importants. Així com a la Guia de la Comissió sobre la Directiva de Consum 2011/83 UE en la qual es basa la vigent Llei General de Consumidors i Usuaris.

 

Les devolucions de productes es faran sempre a través d’agències de transport. Aquesta garantia no s’estén a les despeses de transport de la devolució, que aniran a càrrec de l’Usuari.

 

La responsabilitat civil de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos. L’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallos, lentitud o errors en l’accés al web https://santjosepwines.com incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a https://santjosepwines.com.

 

En tot cas és responsabilitat del client verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat.

 

 

 1. Selecció dels productes per l’Usuari

 

Tot Usuari podrà contractar a través del formulari que figura a la pàgina de la botiga o d’un correu electrònic o per WhatsApp la compra dels productes que apareixen a la pàgina web detallant el producte i la quantitat a adquirir.

 

 

 1. Tramitació de la comanda

 

El procés de compra a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP es tramita a partir de la selecció de productes per l’Usuari mitjançant l’enviament per correu electrònic d’una factura proforma de venda a domicili en el qual es detallaran els productes i els preus dels mateixos, així com les despeses d’enviament si és el cas i la forma de pagament.

 

Un cop rebut l’email amb la proforma de venda l’Usuari podrà realitzar el pagament o modificar la proposta indicant-ho també per email.

 

L’Usuari ha d’assegurar que els productes indicats a la proforma són els que desitja adquirir, sent de la seva responsabilitat aquesta verificació. A la proforma de venda es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d’enviament generats.

 

L’Usuari ha d’indicar l’informació de l’enviament, incloent el seu nom complet, DNI, telèfon i adreça. L’Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP no pot garantir el seu compliment. També haurà d’indicar si necessita factura.

 

Si l’Usuari desitja que l’adreça de facturació sigui diferent de la d’enviament haurà d’indicar-la: “La meva adreça de facturació és diferent de la de lliurament”.

 

 

 1. Preu dels productes

 

Els preus dels productes es detallaran per a cada article en la factura proforma de cada comanda. Tots els preus s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent.

 

Només s’aplicaran descomptes relatius a promocions exclusives per aquest canal de venda.

 

 

 1. Forma de pagament

 

La compra de productes es fa per mitjà de pagament amb targeta o d’una transferència bancària al compte de Caixabank.

 

 

 1. Confirmació de la recepció de l’acceptació

 

Un cop finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà per correu electrònic la confirmació de la comanda i la data de sortida de l’enviament. Així mateix, es farà arribar a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació.

 

 

 1. Dret de desistiment

 

El comprador disposarà en tot cas d’un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

 

De conformitat amb l’article 102.d) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no sent aplicable el subministrament de béns que puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, de manera que no es podrà exercir el dret de desistiment sobre les ampolles que hagin estat obertes.

 

El comprador haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins el termini indicat, i realitzarà la devolució del producte. L’Usuari podrà remetre un correu electrònic a l’adreça info@santjosepwines.com incloent el seu nom i adreça, així com el numero de la seva comanda. També podrà contactar de forma telefònica per tal d’agilitzar el procés de devolució dels imports corresponents.

 

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP reemborsarà les sumes abonades per l’Usuari sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l’Usuari. L’abonament es farà pel mateix mètode utilitzat en el pagament de la comanda.

 

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP tornarà a l’Usuari l’import abonat en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació.

 

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili de l’Usuari.

 

 

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resultés afectada per no posada.

 

 

 1. Seguretat i Confidencialitat

 

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

 

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent en cada moment.

 

Totes les dades facilitades pels nostres clients a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT SANT JOSEP seran incloses en els sistemes de tractament de la Cooperativa. En compliment del que disposa el RGPD 2016/679 (UE) vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició / revocació, adjuntant document acreditatiu de la seva identitat, dirigint la seva petició a l’adreça postal C/ Estació, 2, 43785 Bot o mitjançant el correu electrònic info@santjosepwines.com. Podrà també presentar reclamació davant l’AEPD.

 

 

Darrera versió: desembre de 2020